asmr主播私人视频在线

asmr主播私人视频在线

口中和就是舌面润,舌质不绛,唇不干绛,不渴,如其口渴,舌干,唇绛,即是温病,桂枝是禁药。又热论篇曰:今夫热病者,皆伤寒之类。

酿成纯阴无阳之候,吾恐立方之意固善,而追之不及,反为庸庸者所怪也。辨皮毛肌肤气有馀:所现皮干枯、皮粗、毛干枯、肌肤燥痒之类。

论二气,论部位,六经自在其中;验外感,察内伤,戕伐之机关自定。佐以茯苓之甘淡渗湿,又能化气行水,导水湿之气,从膀胱而出。

又可疑者,左尺候肾之元阴,右尺候肾之元阳,查人身二气合一,充塞上下四旁,阴、阳打成一片,何尝定要分左、右之阴、阳乎?旋转掉摇,火之象也。

凡起居饮食少失节度,则为暑毒所中。其时余染瘴疾,全家特甚,余悉用温中固下,升降阴阳正气之药,十治十愈。

答曰:此下焦之元阳未藏,而阴气未敛也。故经云:气不足便是寒。

Leave a Reply